<% Call opendb() ID = 16 Call opentbl("SELECT * FROM SEO WHERE id = "&ID&"",rs) Call opentbl("SELECT * FROM SEO_Standard", bund) if Request.QueryString("Site") <> "" then Call opentbl("SELECT METAtitle,METAdesc,Overskrift,Beskrivelse FROM SEOSub WHERE ID = "&killchars(Request.QueryString("SITE"))&"", seo) if not seo.eof then METATitle = ""&seo("METATitle")&"" METADesc = ""&seo("METADesc")&"" Header = ""&seo("Overskrift")&"" Content = ""&seo("Beskrivelse")&"" Intro = "" end if Call closetbl(seo) else METATitle = ""&rs("meta_title")&"" METADesc = ""&rs("meta_description")&"" Header = ""&rs("header")&"" Intro = ""&rs("Intro")&"" Content = ""&rs("Content")&"" end if %> <%=METATitle%> "/> ">
" class="tabel" width="988">
">" name="<%=rs("SEO_link")%>" alt="<%=rs("SEO_link")%>" border="0" />
;border-right-color: #<%=rs("farve")%>;border-bottom-color: #<%=rs("farve")%>;border-left-color: #<%=rs("farve")%>; padding-left:15px;">

<%=Header%>

<%if rs("Facebook") = "on" then%> " show_faces="true" width="300" font="">

<%end if%> <%=Intro%> <%=Content%> <%if rs("Facebook") = "on" then%>
Del dine erfaringer om: <%=rs("title")%>
" via_url="<%=rs("link")%>" always_post_to_friends="true">
<%end if%>
Annoncer:
<%=rs("Title")%>


 
<%if rs("rss") <> "" then%> <% ' **************************************************************** ' Dette script kan benyttes gratis, frit, og uden at indhente tilladelse f酶rst ' - dog m氓 selve kildekoden ikke distribueres p氓 andre sites end HTML.dk ' Kontakt HTML.dk hvis du er i tvivl ' **************************************************************** ' Adressen p氓 det RSS-feed der skal loades extURL = ""&rs("rss")&"" ' RSS-feedet loades set xmlDoc = createObject("Msxml.DOMDocument") xmlDoc.async = false xmlDoc.setProperty "ServerHTTPRequest", true xmlDoc.load(extURL) ' Check at RSS-feedet er loadet korrekt If (xmlDoc.parseError.errorCode <> 0) then ' Udskriv eventuelle fejl (for nem fejlretning) Response.Write "XML error: " & xmlDoc.parseError.reason ' Forts忙t hvis alt er ok Else ' 脜bn elementet set channelNodes = xmlDoc.selectNodes("//channel/*") for each entry in channelNodes ' De tre obligatoriske elementer i channel l忙gges i variable if entry.tagName = "title" then strChannelTitle = entry.text elseif entry.tagName = "description" then strChannelDescription = entry.text elseif entry.tagName = "link" then strChannelLink = entry.text end if next ' 脜bn elementerne set itemNodes = xmlDoc.selectNodes("//item/*") For each item in itemNodes ' Elementerne i channel l忙gges i variable med #%# som adskillelse if item.tagName = "title" then strItemTitle = strItemTitle & item.text & "#%#" elseif item.tagName = "link" then strItemLink = strItemLink & item.text & "#%#" elseif item.tagName = "description" then strItemDescription = strItemDescription & item.text & "#%#" end if next ' Elementerne i channel splittes i arrays arrItemTitle = split(strItemTitle,"#%#") arrItemLink = split(strItemLink,"#%#") arrItemDescription = split(strItemDescription,"#%#") ' Elementerne i channel udskrives for a = 0 to UBound(arrItemTitle) - 1 if color = "ffffff" then color = "f5f5f5" else color = "ffffff" end if response.write "" ' Description udskrives hvis den eksisterer next response.write "" ' Vi rydder op set channelNodes = nothing set itemNodes = nothing End If strItemTitle = "" strItemLink = "" strItemDescription = "" arrItemTitle = "" arrItemLink = "" arrItemDescription = "" extURL = "" %>
Relaterede nyheder:
<%=rs("Title")%>
"&Left(arrItemTitle(a), 35)&"
"&Left(arrItemDescription(a), 100)&"
<%end if%>
<%=bund("bund")%>
<%=replace(rs("analytics"), "'", "'")%> <%Call closetbl(bund)%> <%Call closetbl(rs)%> <%Call closedb()%>